Välkommen till Del G

G är den objektiva sanningen om den optimala världsordningen.

Även om G kunde beräknas, skulle omvandlingen sitta långt inne.

Del G är det sista kapitlet, då vi ska knyta ihop säcken.

För att så ska ske kan vi delge visionen till varandra.

 

Delge nu

_______________________________________________________________________________________________________

I skuggan av hoppet är en fiktiv dramatisering av ett filosofiskt/psykologiskt tema.
Författaren har inspirerats av andra tänkare (Erich Fromm, Daniel Quinn m.fl.) i sitt
försök att tolka den värld vi lever i. Berättelsen utvecklar sig till en gåta i vilken
kopplingen mellan smått och stort, individuellt och kollektivt, spänner över
handling och förklaringsmodeller. Karaktärerna försöker förstå sig själva,
sina närmaste och världen som helhet för att finna sin färdriktning i livet.

 

Läs mer i menyn för Boken, men undvik text under

* SPOILER *

om du INTE vill veta bokens handling i förväg.

T.EX. BÖR DU INTE KLICKA PÅ FÖLJANDE LÄNK OM DU INTE ...

Likheter med långfilmer