Filosofi

Även om det för tillfället är omöjligt att komma fram till en objektiv sanning om hur vi
människor optimalt skulle kunna leva är det intressant att laborera med tanken:
Om det vore möjligt att räkna ut en sådan objektiv sanning, vad skulle då hända?
Hur skulle visionen förverkligas?
Vad skulle den enskilda individen kunna göra för att stödja denna vision?

Boken I skuggan av hoppet är ett tankeexperiment kring dessa frågor.

G är sanningen.
Del G är visionen, det sista kapitlet i mänsklighetens historia, då vi ska knyta ihop säcken.
Det kan ske på både individuell och kollektiv nivå, att uppnå balans och harmoni.

 


* SPOILER *


 

Gibraltar, en bro mellan två världar.

 

I skuggan av hoppet är ett relationsdrama med ett genomgående tema: mental utveckling.

 

G-faddrarna, de simulerade representanterna för sanningen, är optimerade för att göra människorna mer medvetna. Bokens huvudperson Maria Green har vuxit upp med föreställningen att den alternativa världen, där G-faddrarna verkar, är fel. När hon träffar en mänsklig representant för den objektiva sanningen, den unge Rogne Rova, höjs hennes medvetenhet. Rogne har ett underfundigt sätt att få henne att vidga vyerna. Genom att skapa en gåta och servera filosofiska skrifter väcks hennes nyfikenhet.

 

Författaren har läst ett antal filosofiska skrifter och funderat på hur medvetenheten bland allmänheten kan höjas. Därav den skönlitterära formen, den dramatisering med hjälp av karaktärer som illustrerar livets grundkrafter, allt för att göra tankarna mer lättillgängliga och nå ut till läsare som aldrig skulle ha läst en mer teoretisk bok. I skuggan av hoppet har vissa likheter med boken Ishmael av Daniel Quinn, den enda filosofiska skriften som omnämns explicit under Marias sökande fas. Notervärt är att författaren själv läste Ishmael i samband med att Del C skrevs och att likheterna med den egna boken var så slående att en skildring av denna, Marias läsprocess, kändes logisk. Maria har länge levt i förnekelse, men när hon väl erkänner existensen av sanningen får hennes liv en ny mening. Hon söker frid inombords, samtidigt som hon ämnar bidra med någonting gott till omvärlden.

 

Lovisa använder grundkrafterna för att illustrera sanningen för Joel.
Kan hon försonas med historien genom att påverka Joel i riktning mot G?
Ska Joel lyckas använda sina nya insikter för att närma sig Maria och knyta ihop förhållandet?

Om alla lyckas med sina ambitioner kommer det mänskliga kollektivet närmare G.

Problemet är att starka krafter sätts i rörelse.
Rogne är en mänsklig reinkarnation av G och som sådan blir han ett känsligt ämne.