Delar

Boken är indelad i delar, som motsvarar karaktärernas mentala utveckling,
liksom de symboliserar den utveckling som djur och människor genomgått genom världshistorien.

 


* SPOILER *


 

Vy söderut från Tistronskär.

 

Del A

(85 sidor A5)

 

Del B

(75 sidor)

 

Del C

(53 sidor)

 

Del D

(59 sidor)

 

Del E

(47 sidor)

 

Del F

(24 sidor)

Del G

(bokens baksida)

 

Totalt antal A5-sidor = 351