Rörelsen mot G kommer inifrån ...

... när du tar makten över dig själv.