Författande

* SPOILER *

 


Författaren fick idén om träskincidenten i slutet på 2001. Den alternativa R-världen och dess virtuella sanning G uppfanns i slutet av 2002.

 

Rogne och hans mor hörde till de tidiga karaktärer som kom att leva vidare. I samband med en skrivarkurs 2005 tog de slutliga karaktärerna form. Det var då relationen mellan Maria och Joel fick en mer framträdande roll. Karaktären Lovisa/Augusta hade initialt ingen familjerelation till de andra karaktärerna. Karaktären Dani Bodin är inspirerad av en f.d. "värsting" som författaren intervjuade i september 2005 (till följd av förseningar i lokaltrafiken).

 

Det var ett medvetet val att variera den språkliga formen mellan de tre perspektiven (Maria = jagform i presens, Joel = han i imperfekt, Lovisa = hon i presens), allt för att göra det enklare att särskilja huvudkaraktärerna. Fokaliseringen är intern för att poängtera den subjektiva upplevelsen av tillvaron.

 

När författarens förhållande tog slut i augusti 2007 blev det nödvändigt att lösa boendefrågan, vilket ledde till uppsägning med huvudsyfte att skriva färdigt boken. Slutet på Del A skrevs på papper under en 80 dagars cykelsemester i Marocko och Spanien, främst under vildmarksperioden på Kanarieöarna (jan-feb 2008), där författaren sov i bivy bag under bar himmel. I samband med detta gjordes Marias tråd om till dagbok i jagform.

 

Grundkrafterna föddes 2006. Uppdelningen i delar (A-G) och konceptet Del G uppfanns i slutet på 2008, då omfattande delar av boken (B-D) preliminärskrevs.

 

REVISIONER

(A) Den första så gott som fullständiga versionen av boken (mar 2009)
(B) Den första fullständiga versionen, efter respons från vänner/familj (nov 2009)
(C) Den första kvalitativa versionen, efter genomgång med verklighetens Lovisa (feb 2010)
(D) Den första enhetliga versionen: omarbetning av karaktärernas avslutningskapitel (maj 2010)
(E) Den näst sista revisionen i privat regi: tydligare koppling mellan delar och grundkrafter (okt 2010)
(F) Den sista revisionen i privat regi: fortsatt förbättringsarbete (2 apr 2011)
(G) Slutliga förbättringar inför tryckning efter refusering från två förlag (24 okt 2011).

 


* FET SPOILER *

Texten nedan bör bara läsas av den som verkligen vill veta bokens hemligheter.

 


 

Vy från Calpe, Spanien.

 

Grundidén till boken, den dolda agendan, dök upp i författarens hjärna i april 2001. En vecka senare köpte hon Roland Orzabals album Tomcats screaming outside (släpptes 2 april 2001 i Europa, 11 september 2001 i USA) och häpnade över följande rader i låten Kill love:

These are the days of futures by design.
So does your faith give you powers of immunity?

 

Grundidén hade varit att:
Rogne är designad och immun.

 

Låten avslutas med orden

Buffalo standing.

Sixten är buffeln, symbolen för överdriven manlig styrka och obalanserad faderskärlek.

 

Kärlekens baksida är ett återkommande tema i Orzabals musik, men det var först när författaren sammanställde en musiksaga utifrån hans texter som de många likheterna med temat i skuggan av hoppet blev tydliga.